Projekt

Gradski Projekt_P26

Natječaji

Gradski Projekt_P26

Godina: 2009

Lokacija: Split, Dalmacija

Veličina: 211.000m2

Usluge: Planiranje – natjecanje

Prva Nagrada (Grupa autora)