Projekt

Prostorna Studija Novog Gradskog Kvarta

Urbanizam

Prostorna Studija Novog Gradskog Kvarta

Godina: 2018

Lokacija: Split, Dalmacija

Veličina: 264.400 m2

Usluge: Studija