Projekt

Gradski Projekt_P21

Natječaji

Gradski Projekt_P21

Godina: 2008

Lokacija: Split, Dalmacija

Veličina: 50.000m2

Usluge: Planiranje – natjecanje

Treća Nagrada (Grupa autora)