Projekt

Hotel Resnik

Arhitektura

Hotel Resnik

Godina: 2013

Lokacija: Kaštela, Dalmacija

Veličina parcele: 900m2

Veličina: 800m2

Usluge: Eksterijer & arhitektura